Chú thích ảnh

Trải qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về phát triển và quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và truyền thông trực tuyến, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phương tiện truyền thông, chủ động cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí theo đúng định hướng của Trung ương.

Nổi bật trong năm 2023 là công tác tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc và đồng đều, đặc biệt là với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, và phức tạp. Ban Tuyên Giáo đã phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh để đảm bảo thông tin được cung cấp một cách thống nhất, kịp thời và thuyết phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex