Cấp mã HTX12301 cho Công ty cổ phần Thương mại sản xuất và Đầu tư Hà Thành

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 862/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 9/11/2023 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Thương mại sản xuất và Đầu tư Hà Thành như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại sản xuất và Đầu tư Hà Thành

Trụ sở chính: LK01-LK22, ngõ 252 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02422 186 802

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/11/2023

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Thương mại sản xuất và Đầu tư Hà Thành (HTMCH2325001)

Mã chứng khoán: HTX12301

Mã ISIN: VN0HTX123014

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 450 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 45.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Thương mại sản xuất và Đầu tư Hà Thành đăng ký giao dịch trái phiếu HTX12301 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu cho Công ty cổ phần North Star Holdings

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 871/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 9/11/2023 cho trái phiếu của Công ty cổ phần North Star Holdings như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần North Star Holdings

Trụ sở chính: Khu văn phòng, CX3, Khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0988084134

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/11/2023

Vốn điều lệ: 48.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần North Star Holdings (NSTCH2324001)

Mã chứng khoán: NSJ12301

Mã ISIN: VN0NSJ123015

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 6.710 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 671.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần North Star Holdings đăng ký giao dịch trái phiếu NSJ12301 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước được cấp mã TPR12201

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 875/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 9/11/2023 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước

Trụ sở chính: 542 Trần Hưng Đạo, phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/11/2023

Vốn điều lệ: 2.018.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước (TPCCH2223001)

Mã chứng khoán: TPR12201

Mã ISIN: VN0TPR122014

Mệnh giá: 1.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 161.384 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 161.384.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước đăng ký giao dịch trái phiếu TPR12201 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp mã VIC123028 cho Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2023/GCNTPDN-VSDC ngày 9/11/2023 cho trái phiếu của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84 8) 3974 9999

Fax: (+84 8) 3974 8888

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/11/2023

Vốn điều lệ: 38.688.573.060.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu VICH2325004

Mã chứng khoán: VIC123028

Mã ISIN: VNVIC1230282

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 692.415.500.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 69.241.550.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đăng ký niêm yết trái phiếu VIC123028 tại SGDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Từ ngày 10/11, VSDC nhận lưu ký trái phiếu của Công ty cổ phần Sông Hồng Hoàng Gia

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 779/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 9/11/2023 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Sông Hồng Hoàng Gia như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Hồng Hoàng Gia

Trụ sở chính: Số nhà 189, đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113716633

Fax: 02113716669

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/11/2023

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Sông Hồng Hoàng Gia (SHHCH2125001)

Mã chứng khoán: SHH12101

Mã ISIN: VN0SHH121019

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.196 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 219.600.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Sông Hồng Hoàng Gia đăng ký giao dịch trái phiếu SHH12101 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu cho Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S – Homes

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 879/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 9/11/2023 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S – Homes, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S – Homes

Trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 73039999

Fax: 024 73035600

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/11/2023

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S – Homes (SSHCH2123002)

Mã chứng khoán: SHR12101

Mã ISIN: VN0SHR121017

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.741.948 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 174.194.800.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký trái phiếu SHR12101 từ ngày 10/11/2023

* Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S – Homes đăng ký giao dịch trái phiếu SHR12101 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp mã ACB12323 cho Ngân hàng TMCP Á Châu

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 876/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 8/11/2023 cho trái phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (84-8) 3929 0999

Fax: (84-8) 3839 9885

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 08/11/2023

Vốn điều lệ: 38.840.503.580.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu ACB lần 1 năm 2023 (ACBL2325008)

Mã chứng khoán: ACB12323

Mã ISIN: VN0ACB123230

Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 900 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 900.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng TMCP Á Châu đăng ký giao dịch trái phiếu ACB12323 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu 1 triệu cổ phiếu HTE

Căn cứ công văn số 5785/UBCK-QLCB ngày 23/08/2023 và công văn số 6647/UBCK-PTTT ngày 5/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán HTE, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu HTE như sau:

Chuyển quyền sở hữu, cấp nhiều mã chứng khoán cho các công ty - Ảnh 1

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 9/11/2023.

Theo nhandan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex