Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 được tổ chức để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

leftcenterrightdel

 Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, nhất là nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với sự quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn đặt ra và ngay từ cơ sở, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của đất nước, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Những kết quả mà lực lượng Công an đạt được đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, khẳng định và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đó là “năm sau cao hơn năm trước, năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022”.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm 2023. “Công tác Công an năm 2023 đã đạt được kết quả tốt hơn năm 2022, thể hiện ở chỗ: Kết quả các mặt công tác toàn diện hơn, nổi bật hơn và lực lượng Công an nhân dân trưởng thành hơn”.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia sẻ, tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân và đơn vị của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh của lực lượng Công an nhân dân; đề nghị các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống của thân nhân những cán bộ, chiến sĩ đã đổ máu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm “tăng tốc”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục giữ gìn truyền thống vẻ vang, anh hùng, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm lực lượng Công an nhân dân cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới: 

Lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng; thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo…

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã được đề ra; không để bị động, bất ngờ, hoàn thành và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, “năm sau cao hơn năm trước, năm 2024, dứt khoát phải cao hơn, tốt hơn năm 2023”. 

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 diễn ra trong 2 ngày 27- 28/12.  

Hoàng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex