Rà soát các nhiệm vụ trong những ngày cuối năm

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, trong năm 2023, mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng ngành Thuế đã cố gắng thực hiện các giải pháp quản lý thuế để hoàn thành nhiệm vụ. Đến ngày 20/12/2023, tổng thu ngành Thuế quản lý (không kể dầu) đã đạt 1.368.936 tỷ đồng, bằng 103% so dự toán. Tuy nhiên, vẫn còn 17 cục thuế dự kiến không hoàn thành nhiệm vụ trong khi đến thời điểm này toàn Ngành đã thu vượt dự toán.

Đánh giá về những tồn tại, hạn chế của năm 2023, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, vẫn còn cơ quan thuế địa phương chưa sâu sát tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn còn có những hạn chế nhất định, thiếu thường xuyên. Công tác quản lý hoàn thuế và hóa đơn điện tử cho thấy, một số nơi vẫn chưa thật sự chủ động; chưa có sự truyền thông, phản hồi kịp thời cho dư luận. Cùng với đó, đầu tư hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin tuy đã nỗ lực nhưng vẫn chưa đáp ứng được tiến độ chuyển đổi số trong quản lý…

Thứ trưởng đề nghị ngành Thuế rà soát thêm những các nhiệm vụ để khắc phục trong quá trình triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác thuế năm 2024 được tốt hơn. Cụ thể: tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, không để tình trạng dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh; phấn đấu đạt kết quả thu cao nhất…

“Với những giải pháp đó, hy vọng trong 10 ngày tới, số thu ngân sách do ngành Thuế quản lý sẽ tăng tối thiểu 10% dự toán chứ không chỉ tăng 5,5% dự toán như Vụ Dự toán thu thuế (Tổng cục Thuế) đã báo cáo”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phấn đấu 63/63 địa phương hoàn thành dự toán

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, hiện Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, theo đó nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 1.700.988 tỷ đồng. Nhận định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cơ bản đồng tình với các giải pháp mà ngành Thuế đã đề ra trong năm 2024, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng đề nghị Tổng cục Thuế nghiên cứu thêm một số nội dung trong quá trình thực hiện. Cụ thể:

Một là, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao, theo đó, 63/33 địa phương đều phải hoàn thành. Tổng cục Thuế phải chủ động tăng cường chỉ đạo, giao ban với các cục thuế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như định hướng, điều hành công tác thu ngân sách nhà nước một cách kịp thời, thường xuyên, đáp ứng tiến độ chung của cả nước. Ngành Thuế phải tăng tốc ngay từ đầu năm và trường hợp cần thiết sẽ tổ chức những Hội nghị chuyên đề.

Hai là, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế (Nghị định hướng dẫn về Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu; Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ). Cần chủ động rà soát, tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với thực tế, có nghiên cứu kinh nghiệm các nước và cập nhật những thông lệ quốc tế tốt, đáp ứng được tiến trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng của Đất nước.  

“Cần tạo ra khuôn khổ pháp lý minh bạch, rõ ràng để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thuận lợi, nhanh chóng; đồng thời cũng giúp người công chức yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, không e ngại, lo sợ khi đã tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình có liên quan”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ba là, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Tăng cường truyền thông, chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận xã hội.

“Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm hơn nữa, chủ động hơn nữa trong việc tuyên truyền chính sách, không chỉ là các chính sách mới mà còn cả những chính sách đang trong quá trình dự thảo và những chính sách, quy định pháp luật đang được thực hiện. Tổng cục Thuế cần quán triệt và nâng cao nhận thức toàn hệ thống thuế về vai trò và ý nghĩa rất quan trọng của công tác truyền thông chính sách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Truyền thông chính sách phải để “Dân biết – dân hiểu – dân tin – dân theo – dân làm – dân thụ hưởng”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bốn là, đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số, song song với việc đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cần phải nghiên cứu, phát triển các ứng dụng mới, hiện đại, có khả năng xử lý dữ liệu lớn và phân tích chuyên sâu vào công tác quản lý thuế.

“Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm và triển khai mạnh mẽ hơn nữa, phải đưa công tác hiện đại hóa trở thành một điểm sáng của hệ thống thuế, góp phần thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị.

Năm là, quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và hóa đơn trong lĩnh vực xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra thuế, tăng cường quản lý hoàn thuế, nợ thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước trên cơ sở áp dụng đầy đủ các quy định, nguyên tắc quản lý rủi ro về thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức thuế.

Bảy là, ngành Thuế phải tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật, thường xuyên trau dồi dạo đức, kỷ cương trách nhiệm của công chức thuế.

“Theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 có khả năng sẽ cao hơn năm 2023. Đây là yếu tố thuận lợi để ngành Tài chính nói chung và hệ thống thuế nói riêng có cơ sở hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, trong đó thu do cơ quan thuế quản lý là hơn 1,486 triệu tỷ đồng. Tôi tin tưởng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống thuế sẽ đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cao nhất nhằm nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại và tiếp tục phát huy cao nhất những kinh nghiệm, đổi mới trong thời gian qua để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

 

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành chia sẻ, mặc dù đến thời điểm này toàn ngành Thuế đã hoàn thành nhiệm vụ chung nhưng vẫn còn 17 đơn vị dù đã hết sức nỗ nhưng do các yếu tố khách quan trên thế giới cũng như tại địa phương nên đã không đạt nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Thuế vẫn biểu dương những nỗ lực của các đơn vị.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ những chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và đề nghị các đơn vị tiếp thu để có kế hoạch tổng thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. “Năm 2024, tình hình kinh tế – xã hội dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức nhưng vẫn có triển vọng khả quan để tạo hy vọng cho cán bộ công chức ngành Thuế. Nhiệm vụ được giao là thách thức lớn nhưng cũng là động lực để chúng ta phấn đấu trong năm tiếp theo”, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex