Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với NHNN chi nhánh Quảng Ngãi, các TCTD trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Quảng Ngãi tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp
Quảng Ngãi thực hiện nhiều giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục tập trung xử lý, giải quyết, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án bất động sản, nhất là các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng,… ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Kiên quyết không để tình trạng xử lý lòng vòng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

NHNN chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4415/UBND-KTN ngày 11/9/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết, sớm tháo gỡ các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất; xem xét, quyết định giá đất theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng… ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Một điểm giao dịch lưu động của Agribank Quảng Ngãi.
Một điểm giao dịch lưu động của Agribank Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản hiệu quả, phù hợp, đồng bộ, hiện đại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công bố công khai danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo quy luật thị trường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex